GÅ EN TUR SÅ GÅR DET NOK og lån af Naturrummet?

Udby Naturskov, Udby Kirkevej 21-23, Udby, 4300 Holbæk 

Nyd en gåtur på stierne i området og naturen i Udby Naturskov  

Turlandet Tuse Næs har nu færdiggjort første del at projektet Stiernes Sti som er et  smukt grønt område i Udby Naturskov, hvor alle kan gå en tur i det grønne – der er  en bevægelsesrute med træstammer, hvis man får lyst til at motionere.  Nabogrundene Fællesmark og Hvidegård har også stillet stier til rådighed. Der er bænke rundt omkring, hvor medbragt vand og kaffe kan nydes. 

LÅN AF NATURRUMMET i Udby Naturskov PÅ TUSE NÆS. 

Se hvordan I låner Naturrummet på via www.turinaturen.dk 

Her kan du også se, hvordan du bliver medlem af Turlandet, Tuse Næs. Ved lån af Naturrummet betales en andel af driftsomkostninger. Stedet har  faciliteter til 30 personer, et lille køkken og handicaptoilet 

Naturrummet i Udby Naturskov – Turlandet Tuse Næs – kontakt alicegfaber@gmail.com

Lån af Naturrummet, Udby Kirkevej 21 – 23 fra 5. juni 2023

Et billede, der indeholder skitse, tegning, Font/skrifttype, kalligrafi

Automatisk genereret beskrivelse

Naturrummet er primært tænkt til undervisnings-, formidlings- og foreningsbrug. 

Naturrummet ligger i et grønt område, hvor alle har adgang.

Naturrummet har opholdsrum ude og inde. Plads til max 30 mennesker. Køleskab, Toilet. Der kan laves kaffe og te. Der er tallerkener, glas og bestik til 30 personer. 

Ved lån af Naturrummet kan man enten være medlem af Turlandet Tuse Næs eller ikke medlem

Turlandet Tuse Næs åbner for udlån/leje af Naturrummet fra 5. juni 2023. Ved lån af Naturrummet betales en andel af driftsomkostninger såsom el, vand, renovation m.v.

Pris for medlemmer af Turlandet 300 kr. plus 25 kr. pr. time udover 4 timer. For ikke medlemmer 500 kr. plus 25 kr. i timen udover 4 timer.

Medlemskab af Turlandet tegnes ved henvendelse til næstformand & kasserer Anni Svendsen: Mail: bavnen4@gmail.com – indbetaling til konto reg. 5479 konto nr. 3953596. Medlemskab koster for 2024 150 kr. pr. person.

Brug af Naturrummet og parkering – ordensregler hænger i naturrummet – parkering skal ske ved Tuse Næs Hallen uden for Udby Naturskov. Har man materialer og lign. kan de køres til rummet, men efterfølgende parkerer man ved Tuse Næs Hallen.

Turlandet Tuse Næs håber der bliver interesse for at bruge Naturrummet og vil i 2023 gøre sig erfaringer med udlånet.

I 2023 har Udby skole, børnehaven Troldemosen og Dagplejen betalingsfri benyttelse af Naturrummet. De skal blot reservere Naturrummet på hjemmesiden. Koden til nøgleboksen aftales med næstformand kasserer Anni Svendsen telefon 2993 3136 – mail bavnen4@gmail.com  af institutionerne. 

Hvordan låner/lejer man Naturrummet

1. Kalender vises her https://www.supersaas.dk/schedule/turlandet/Naturrummet

2. Opret en bruger på Supersaas og reserver dag og tidsrum der

3. Indbetal låneomkostningerne på konto reg. 5479 konto nr. 3953596 

4. Oplys din mail eller SMS til Anni Svendsen på mail: bavnen4@gmail.com 

5. Koden til nøgleboksen sendes til dig

6. Nøglen til Naturrummet ligger i nøgleboksen, så du kan komme ind i Naturrummet. Nøgleboksen sidder centralt på Naturrummet ved indgangsdøren

7. Nøglen passer til alle døre i Naturrummet – husk at låse efter brug af Naturrummet

8. Nøglen indsættes i nøgleboksen efter brug og Naturrummet afleveres i rengjort stand – rengøringsmaterialer befinder sig i køkken og arkivrummet – se ordensreglerne.

Kontaktpersoner til Turlandet Tuse Næs, hvis der opstår behov: Kirsten Nielsen telefon 3052 3057, Ingolf Nielsen telefon 3063 7482 eller Alice Faber telefon 2874 1636.

Naturhilsener Turlandet Tuse Næs

FOREDRAG 10. maj i Huset på Næsset kl. 18.30 – 20, Udbyvej 52, Udby.

Et billede, der indeholder skitse, tegning, Font/skrifttype, kalligrafi

Automatisk genereret beskrivelse

Alle er velkomne. Gratis adgang

”Mere naturlig biodiversitet nu. Hvorfor og hvordan? Foredragsholder Jørgen Stoltz.

Foredraget er åbent for alle – også ikke medlemmer af Turlandet Tuse Næs. 

  • Skov- og Landskabsingeniør / 1975
  • Naturvejleder / 1995
  • Arbejdet med formidling og rådgivning for at bevare og udvikle såvel det åbne land som de bebyggede områder i Odsherred siden 1986
  • Indehaver af firmaet Silva Danica
  • Sammen med Anna indehaver af firmaet Mad og Natur ApS
  • Ejer og driver sammen med Anna spisehus i Klint: Det Vilde Køkken

Mange naturhilsener

Turlandet Tuse Næs

Kontaktperson: Alice Faber – alicegfaber@gmail.com

INVITATION – PROJEKT STIERNES STI ÅBNER SØNDAG 7. MAJ KL. 13.

ALLE ER SÅ VELKOMNE: Det sker ved Naturrummet, Udby Naturskov, Udby Kirkevej 21 – 23, Udby, 4300 Holbæk.

Kl. 13: Velkomst formand for Turlandet Tuse Næs Alice Faber

Fællessang Tuse Næs Sangen – musik v/Henrik Sandal og Mikkel Vale

Åbningstaler af kommunalbestyrelsesmedlem Lars Quist

Formand for Lokalforum Henning Wallin Olsen

Sekretariatsleder LAG Michella Schack 

Fællessang Velkommen i den grønne lund – musik v/ Henrik Sandal og Mikkel Vale

Turlandet byder på lidt spiseligt og drikke, så længe det rækker.

Der er bål, hvor der kan bages snobrød og skumfiduser 

Kl. 14 inviteres på forskellige oplevelser – vælg en tur:

1. Sjov og legende dramatisk naturfortælling og skabende billedkunst med naturmaterialer for børn. Teaterpædagog og dramatiker Anita Nielsen og Billedkunstner Anna Weber Henriksen

2. Tur rundt i Fællesmark og Hvidegård v/ forperson for Fællesmark Laura Ræbild og Kaj Olsen ejer af Hvidegård

3. Bevægelsestur rundt i Udby Naturskov v/fysioterapeut Jytte Fredslund

4. Naturtur i Udby Naturskov med biolog Finn Bjerregaard

Varme naturhilsener 

Bestyrelsen Turlandet Tuse Næs

SE MERE OM PROJEKT STIERNES STI I BESKRIVELSEN HER:

Tak til alle der har bistået med at realisere Stiernes Sti og sponsorerne til projektet. Stor tak – det er samarbejdet og fællesskabet her på Tuse Næs og sponsorerne der har muliggjort dette projekt:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Kontaktperson Alice Faber – alicegfaber@gmail.com

Undervisningsmaterialer i Udby Naturskov for Udby Skole

Turlandet Tuse Næs har indkøbt undervisningsmaterialer målrettet livet på land, i vand, madkundskab og billedkunst. Sponsoreret af Friluftsrådet. Tak til Friluftsrådet for støtte

Naturrummet giver med dette initiativ, mulighed for at undervise midt i naturen, hvor Naturskoven og søen ligger. Der er således redskaber og udstyr lige ved hånden, så alle på få minutter kan gå ud i skoven og til søen, på nye opdagelser og få viden om biodiversitet. 

Undervisning i kunst i naturen og madlavning med naturlige råvarer giver en ny dimension for børnenes bevidsthed om det naturen giver os. Børns læring med kunst og mad i tæt samklang med naturen styrkes på denne måde. 

Indtil Naturrummet er færdigbygget holder materialekasserne til på Udby Skole. Det var med stor begejstring børnene modtog de mange smukke formidlingskasser af træ og de store bålfade. 

Senere, når Naturrummet i foråret 2023 er færdigt, er tanken, at andre også kan låne materialet i Naturrummet. Mere om det senere. 

Turlandet Tuse Næs 
Udby Naturskov 
Udby Kirkevej 21, tv for Ridehallen 
4300 Holbæk 

Alice Faber 
Formand for Turlandet Tuse Næs 
alicegfaber@gmail.com 

Turlandet Tuse Næs – Stigruppen

VIL DU VÆRE MEDLEM AF ET GRØNT OG SOCIALT FÆLLESSKAB? 

Kan du afsætte tid til nogle dage om året til at være med i  Turlandets Stigruppe? 

Stigruppen mødes nogle gange om året og gør stierne på Tuse  Næs farbare, opsætter Turlandets boder og andre spændende  opgaver for at give vandrere i området gode oplevelser og  informationer om Tuse Næs. 

Hør mere hos Stigruppens koordinator Flemming Andersen. Meld dig på Flemmings mail: fva@live.dk eller ring 6177 8418  

INVITATION – Stiernes Sti lørdag den 26. februar

Turlandet Tuse Næs: www.turinaturen.dk
kl. 10.30 ved TuseNæs Hallen


Turlandet har den store glæde at invitere alle interesserede på Næsset til orientering om projekt Stiernes Sti. Tilmelding nødvendig.

Meld jer til bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen mail kin@dbmail.dk eller på mobil 3052 3057 – senest 21. februar 2022.

Vi mødes ved Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23 på Tuse Næs og går i samlet flok over til Udby Naturskov, som ligger få hundrede meter fra parkeringspladsen, hvor Turlandet fortæller om Stiernes Sti.

Kort fortalt er Stiernes Sti en fortælling om en grøn vision med natur & kulturoplevelser, motion i naturen, stier rundt om Udby og et Naturrum som kan rumme alle aldersgrupper til undervisning, møder, formidling m.m. – Det er det vi arbejder på. Vi har modtaget megen velvilje her på Tuse Næs, i Holbæk Kommune og fra de fonde vi har søgt midler hos. Det betyder at projektet kan virkeliggøres de kommende år.

Hvis det er muligt, samles vi efterfølgende i Hallens Cafeteria til kaffe og en æbleskive – vi følger myndighedernes rådgivning om forsamlingsmuligheder og håber på vi kan mødes.

Mange varme hilsener og tak fra
Bestyrelsen for Turlandet Tuse Næs – Alice Faber