INVITATION – PROJEKT STIERNES STI ÅBNER SØNDAG 7. MAJ KL. 13.

ALLE ER SÅ VELKOMNE: Det sker ved Naturrummet, Udby Naturskov, Udby Kirkevej 21 – 23, Udby, 4300 Holbæk.

Kl. 13: Velkomst formand for Turlandet Tuse Næs Alice Faber

Fællessang Tuse Næs Sangen – musik v/Henrik Sandal og Mikkel Vale

Åbningstaler af kommunalbestyrelsesmedlem Lars Quist

Formand for Lokalforum Henning Wallin Olsen

Sekretariatsleder LAG Michella Schack 

Fællessang Velkommen i den grønne lund – musik v/ Henrik Sandal og Mikkel Vale

Turlandet byder på lidt spiseligt og drikke, så længe det rækker.

Der er bål, hvor der kan bages snobrød og skumfiduser 

Kl. 14 inviteres på forskellige oplevelser – vælg en tur:

1. Sjov og legende dramatisk naturfortælling og skabende billedkunst med naturmaterialer for børn. Teaterpædagog og dramatiker Anita Nielsen og Billedkunstner Anna Weber Henriksen

2. Tur rundt i Fællesmark og Hvidegård v/ forperson for Fællesmark Laura Ræbild og Kaj Olsen ejer af Hvidegård

3. Bevægelsestur rundt i Udby Naturskov v/fysioterapeut Jytte Fredslund

4. Naturtur i Udby Naturskov med biolog Finn Bjerregaard

Varme naturhilsener 

Bestyrelsen Turlandet Tuse Næs

SE MERE OM PROJEKT STIERNES STI I BESKRIVELSEN HER:

Tak til alle der har bistået med at realisere Stiernes Sti og sponsorerne til projektet. Stor tak – det er samarbejdet og fællesskabet her på Tuse Næs og sponsorerne der har muliggjort dette projekt:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Kontaktperson Alice Faber – alicegfaber@gmail.com